PROGRAM RADA

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

MORAVČE

U 2017. GODINI.SIJEČANJ:

-Pripreme za bodovanje društva.

-Bodovanje društva od strane naše zajednice.

-Skupština dvd-a Blaguša (kumovi).

-Odlazak na godišnje skupštine drugih dvd-a.

-Izrada plana teorijske i praktične nastave.

-Teorijska i praktična nastava unutar dvd-a.

-Sastanak uprave i zapovjedništva.

-Kontrole spremišta

-Inventura opreme u spremištu.


VELJAČA:

-Odlazak na skupštinu Bratskog društva

Tugonica - Podgrađe i drugih  dvd-a.

-Nastup puhača " Fašnik vu Zagrebu".

-Upućivanje članova na seminar za voditelja mladeži.

-Sjednica zapovjedništva.

-Nastava na temu 1.

-Teorijska i praktična nastava .

-Kontrole spremišta.

-Seminar za minsko eksplozivna sredstva.

-Upućivanje članova na liječničke preglede

OŽUJAK:

-Odlazak na skupštine drugih dvd-a.

-Odlazak na skupštinu u Buje.

-Svečana sjednica uprave.

-Sjednica zapovjedništva.

-Teorijska i praktična nastava.

-Nastava na temu 2.

-Pripreme za takmičenje djece i mladeži na

prečistaču otpadnih voda u Zagrebu.

-Seminar za akcidente s opasnim tvarima

-Uređenje opreme i vozila.

-Pripreme za skupštinu dvd-a Moravče.

-Skupština dvd-a Moravče.

TRAVANJ:

-Uskrsni program

-Svečana sjednica uprave.

-Sjednica zapovjedništva.

-Teorijska nastava.

-Kontrola opreme i vozila.

-Uređenje okoliša.

-Izrada programa mjeseca zaštite od požara.

-Upućivanje članova za specijalnost radova na vodi.

-Nastup na takmičenju djece i mladeži na

prečistaču otpadnih voda u Zagrebu.

-Prijem investicijske komisije VZGZ

-Servis AC FAP.

-Registracija AC FAP.

-Susret limene glazbe u centru za kulturu Trešnjevka.

-Tema 2.


SVIBANJ.:

-Proslava 1. svibnja-praznik rada.

-Sjednica zapovjedništva.

-Svečana sjednica uprave.

-Servis VMŠ.

-Nastup puhača

-Program mjeseca zaštite od požara.

-Združena vježba na nivou naše grupe.

-Mimohod vatrogasaca Grada Zagreba  

-Sveta Misa u Crkvi sv. Marka - Gornji grad.

-Teorijska nastava.

-Seminar za strojara.

-Takmičenje vatrogasaca.

-HVZ hodočašće vatrogasaca na Mariju Bistricu.

-Preventivno djelovanje te edukacija građana

,dijeljenje letka o spaljivanju korova.

-Kontrola hidrantske mreže u Moravču.

-Uređenje okoliša -sadnja cvijeća i zelenila-ženska operativa.

-Kontrola opreme i vozila.

LIPANJ:

-Sjednica zapovjedništva.

-Pasivno dežurstvo za dislokaciju.

-Teorijska i praktična nastava.

-Takmičenje vatrogasaca u NZSI.

-Nastava na temu 3.

-Susret puhačkih orkestara RH

-Izlet -vikend Novi Vinodolski

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

SRPANJ:

-Kontrola hidrantske mreže u mjestu Moravče.

-Preventivno dežurstvo u Moravču.

-Teorijska i praktična nastava.

-Servis zapovjedničkog vozila (Land Rover-Defender).

-Registracija zapovjedničkog vozila (Land Rover-Defender).

-Upućivanje djece i mladeži u kamp (Fažana).

-Upućivanje djece i mladeži u vježbalište

vatrogasaca u Novom Vinodolskom.

-Uređenje vatrogasnog  okoliša.

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Kontrola opreme i vozila.

-Izlet .

KOLOVOZ:

-Uređenje vatrogasnog doma i okoliša.

-Preventivno dežurstvo u Moravču.

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Kontrola opreme i vozila.

-Izlet -

-Teorijska i praktična nastava.

-Nastava za zvanje vatrogasac.

RUJAN:

-Sjednica uprave i zapovjedništva.

-Uređenje vatrogasnog doma i okoliša.

-Teorijska i praktična nastava.

-Specijalnost za dišne aparate.

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Hodočašće na Mariju Bistricu.

-Servis pumpe na AC Mercedes.

LISTOPAD:

-Kontrola opreme i vozila.

-Teorijska i praktična nastava.

-Uređenje vatrogasnog doma.

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Izvanredno.

STUDENI:

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Kontrola opreme i vozila.

-Servis AC Mercedes Benz.

-Registracija AC Mercedes Benz.

-Servis kombi vozila.

-Registracija kombi vozila.

-Sv. Martin u Moravču.

-Tradicionalno kolinje ,druženje članova

i prijatelja dvd-a Moravče.

-Vježba vozača na teškim terenima.

PROSINAC:

-Upućivanje članova na liječnički pregled.

-Kontrola opreme i spremišta.

-Vježba po pozivu zapovjednika

Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

gosp.Javora Lozara.

-Sjednica uprave i zapovjedništva.

- Analiza rada 2016. godine (radni ručak).

-Pripreme za bodovanje u 2018. godini.

-Pripreme za  doček Nove godine.

ZAPOVJEDNIK

Srećko Bahlen