Moderno uređeni

sanitarni čvor sa centralnim

grijanjem te odvojenim

muško/ženskim

prostorijama.