STEGOVNA KOMISIJA:

PREDSJEDNIK : Kristijan Fanjek

ČLAN STEGOVNE KOMISIJE : Tomo Kašnar

ČLAN STEGOVNE KOMISIJE : Željko Šijanski